Stone Wagon graphite on panel 12"x 16" 2010
Stone Wagon graphite on panel 12"x 16" 2010
Ruined House graphite on panel 12"x 16" 2013
Ruined House graphite on panel 12"x 16" 2013
Columns graphite on panel 12"x 16" 2010
Columns graphite on panel 12"x 16" 2010
US 24 Support Columns v. 2  graphite on panel 12"x 16" 2010
US 24 Support Columns v. 2 graphite on panel 12"x 16" 2010
Excavation Site graphite on panel 12"x 16" 2013
Excavation Site graphite on panel 12"x 16" 2013
Grading Implement graphite on panel 12"x 16" 2010
Grading Implement graphite on panel 12"x 16" 2010
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2011-16
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2011-16
Stone Pile graphite on panel 12"x 16" 2010-16
Stone Pile graphite on panel 12"x 16" 2010-16
House Foundation graphite on panel 12"x 16" 2012
House Foundation graphite on panel 12"x 16" 2012
Unfinished Road graphite on panel 12"x 16" 2010
Unfinished Road graphite on panel 12"x 16" 2010
Pipe and Manholes graphite on panel 12"x 16" 2009
Pipe and Manholes graphite on panel 12"x 16" 2009
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2009
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2009
untitled (long pipe) graphite on panel 12"x 16" 2009
untitled (long pipe) graphite on panel 12"x 16" 2009
Stone Wagon graphite on panel 12"x 16" 2010
Stone Wagon graphite on panel 12"x 16" 2010
Ruined House graphite on panel 12"x 16" 2013
Ruined House graphite on panel 12"x 16" 2013
Columns graphite on panel 12"x 16" 2010
Columns graphite on panel 12"x 16" 2010
US 24 Support Columns v. 2  graphite on panel 12"x 16" 2010
US 24 Support Columns v. 2 graphite on panel 12"x 16" 2010
Excavation Site graphite on panel 12"x 16" 2013
Excavation Site graphite on panel 12"x 16" 2013
Grading Implement graphite on panel 12"x 16" 2010
Grading Implement graphite on panel 12"x 16" 2010
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2011-16
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2011-16
Stone Pile graphite on panel 12"x 16" 2010-16
Stone Pile graphite on panel 12"x 16" 2010-16
House Foundation graphite on panel 12"x 16" 2012
House Foundation graphite on panel 12"x 16" 2012
Unfinished Road graphite on panel 12"x 16" 2010
Unfinished Road graphite on panel 12"x 16" 2010
Pipe and Manholes graphite on panel 12"x 16" 2009
Pipe and Manholes graphite on panel 12"x 16" 2009
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2009
Culvert graphite on panel 12"x 16" 2009
untitled (long pipe) graphite on panel 12"x 16" 2009
untitled (long pipe) graphite on panel 12"x 16" 2009
info
prev / next